Kinh Sách Nói & Video: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Cửa sổ bàn phím cho Typing với Unicode Latin- phông chữ Pali Để gõ tiếng Pali, bạn cần một công cụ để lập bản đồ các tổ hợp phím ký tự tiếng Pali, tốt nhất là một trong những công trình với các ứng dụng thường được sử dụng. Người sáng tạo bố trí bàn phím ...

Cài trực tiếp vào Word để đánh máy, không cần phần mềm font Pāli nữa. Chọn Insert / Symbol / More Symbol  Chọn Font: Times New Roman Chọn mẫu tự Pāli muốn cài: Ā Click Shortcut Key  Sau khi chọn Shortcut Key sẽ hiện ra của sổ Customiz ...

Tỳ khưu Giác Giới (Bodhisīla Bhikkhu). Phạn ngữ nếu nói cho đúng là Phạm ngữ (Brahmī), nghĩa là ngôn ngữ của các vị trời Phạm thiên. Thời kỳ quả đất mới sơ khai, các vị Phạm thiên Sắc giới hóa sanh xuống cõi người làm thân nhân loại, loài người sơ kiếp đ ...

Nhận thấy "Phạn-Ngữ" là một thứ tiếng rất cần thiết cho hàng học Phật, ví như cái chìa khóa để mở bảo tàng Phật giáo (vì tất cả Phật-lý đều gồm trong Tam-tạng PaLi). Chúng tôi phiên-dịch quyển sách nầy theo các văn pháp PaLi Tích-lan, Thái-lan và Cambodge ...

Nguyên tác: Elementary Pali Course.Soạn giả: Bhikkhu Nāga Mahā Thera (Tỳ khưu Bửu Chơn) Gần đây phong trào nghiên cứu Phật giáo đang phát triển khắp mọi nơi, phần đông muốn tìm hiểu về “Phật giáo Nam Tông” nhưng rất thắc mắc khó khăn vì gặp phải nhiều da ...

Lớp học Learning Pali do Ni Sư Liễu Pháp giảng dạy (Video Youtube). Xem Video: http://vietheravada.net/tudien/learningpali-nslieuphap.htm https://www.youtube.com/playlist?list=PL5O6rdKRISyGw6ZMLBIO3y-Q31aKCEN1i

Dựa theo: "Concise Pāli-English Dictionary" của A.P. Buddhadatta Mahāthera, Colombo (1968). Namoṭassa Bhagavaṭo Arahaṭo Sammāsambuddhassa. Xin thành kính đến Đức Thế Tôn, Ngài là bậc Ứng Cúng, là bậc Chánh Biến Tri. Quyển Từ điển Pāli-Việt này bần tăng ...

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Xem thêm & nguồn: http://vietheravada.net/tudien/paliviet.htm https://booktranslating.wordpress.com/2010/07/07/t%E1%BB%AB-di%E1%BB%83n-pali-vi%E1%BB%87t-t%E1%BB%B3-kheo-t%E1%BB%8Bnh-s%E1%BB%B1/

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Phạn ngữ hay Pāli ngữ là một ngôn ngữ cổ. Ngày xưa, khi Đức Thế Tôn còn hiện tiền, Ngài đã dùng chính ngôn ngữ này để truyền bá Giáo Pháp, vì đây là một ngôn ngữ bình dân, phổ thông trong mọi tầng lớp xã hội. Ngày nay, Phạn ngữ Pāli không còn được dùng ph ...

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Do Tỳ kheo Anandajoti viết Phần mềm Type Pali Unicode Distributable này không cần cài đặt, tự nó thực hiện mã lệnh. Thích hợp với việc sử dụng các font Unicode. Xem thêm & nguồn: https://www.mediafire.com/?g5302ujr6o5m7zb

Viết bởi (Script written by): Anandajoti Bhikkhu. Link download: (size: 785KB) https://www.mediafire.com/?g5302ujr6o5m7zb Hoặchttps://vietheravada.net/tudien/Type_Pali_Unicode-Distributable.rar Đặc điểm và cách dùng: Không cần cài đặt, chỉ cần chạy so ...

Ý định về việc làm một phần mềm dùng để đọc, tìm kiếm và tra cứu kinh Nikaya đã đến khi chúng tôi đọc sâu vào các bài kinh trong Tam Tạng Kinh Điển đồng thời có vài sự so sánh đối chiếu ngữ nghĩa giữa các bản dịch, giữa các ngôn ngữ với nhau (Pali – Anh – ...

Tác giả: Luận sư Buddhaghosa (Phật Âm). Biên soạn: Thích Phước Sơn. Thanh Tịnh Ðạo luận là tác phẩm do luận sư Buddhaghosa trước tác. Sư là người Ấn Ðộ, sanh vào giữa thế kỷ thứ 5 tây lịch, vốn là một nhà Phật học uyên thâm, vừa là một học giả lỗi lạc. N ...

Hạng mục:Luận Nam Truyền

Phật giáo ngày nay có nhiều tông phái với các truyền thống khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta thường phân biệt hai tông phái chính: Phật Giáo Đại thừa - Mahayana, và Phật Giáo Nguyên thủy - Theravada. Phật Giáo Mahayana thịnh hành ở các nước Tây Tạng, Mông Cổ ...

Hạng mục: PHẬT HỌC

Chúng tôi viết quyển sách này cho những người mới bắt đầu học Phật. Bước đầu tuy tầm thường song không kém phần quan trọng, nếu bước đầu đi sai, những bước sau khó mà đúng được. Người học Phật khi mới vào đạo không hiểu đúng tinh thần Phật giáo, về sau sẽ ...

Hạng mục: PHẬT HỌC

Chúng tôi viết quyển sách này cho những người mới bắt đầu học Phật. Bước đầu tuy tầm thường song không kém phần quan trọng, nếu bước đầu đi sai, những bước sau khó mà đúng được. Người học Phật khi mới vào đạo không hiểu đúng tinh thần Phật giáo, về sau sẽ ...

Hạng mục: SÁCH NÓI

Tuy sống ở Âu Mỹ bận rộn công việc làm ăn và chạy đua với vật chất, nhưng may thay vẫn còn nhiều người hướng về đạo Phật, mong tìm ra được con đường giải thoát. Những phong trào tu Thiền, tu Mật, tu Tịnh Ðộ vẫn tiếp tục trăm hoa đua nở góp thêm phần phong ...

Hạng mục: NẾP SỐNG ĐẠO

Tuy sống ở Âu Mỹ bận rộn công việc làm ăn và chạy đua với vật chất, nhưng may thay vẫn còn nhiều người hướng về đạo Phật, mong tìm ra được con đường giải thoát. Những phong trào tu Thiền, tu Mật, tu Tịnh Ðộ vẫn tiếp tục trăm hoa đua nở góp thêm phần phong ...

Hạng mục: SÁCH NÓI

Ða số chúng ta ngày nay hầu như không còn biết bố thí, cúng dường một cách trong sạch và lợi ích nữa! Bố thí là bố thí chứ có gì mà trong sạch với không trong sạch? Nói như vậy không phải là Phật tử! Nếu không phải Phật tử thì muốn nói sao cũng được, nhưn ...

Hạng mục: PHẬT HỌC

Ða số chúng ta ngày nay hầu như không còn biết bố thí, cúng dường một cách trong sạch và lợi ích nữa! Bố thí là bố thí chứ có gì mà trong sạch với không trong sạch? Nói như vậy không phải là Phật tử! Nếu không phải Phật tử thì muốn nói sao cũng được, nhưn ...

Hạng mục: SÁCH NÓI