Kinh Sách Nói & Video: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Thích Nhật Từ soạn dịch. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống: http://chuagiacngo.com/k25-kinh-phat-ve-dao-duc-va-xa-hoi

Hạng mục:Kinh Tổng hợp

Thích Nhật Từ soạn dịch. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống: http://chuagiacngo.com/k27-kinh-phat-can-ban

Hạng mục:Kinh Tổng hợp

Thích Nhật Từ soạn dịch. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống: http://chuagiacngo.com/k26-kinh-phat-ve-thien-va-chuyen-hoa  

Hạng mục:Kinh Tổng hợp

Thích Nhật Từ dịch. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống: http://chuagiacngo.com/k21-423-loi-vang-cua-phat-kinh-phap-cu-dhammapada

Hạng mục:Kinh Tổng hợp

Thích Nhật Từ biên soạn. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống: http://chuagiacngo.com/k10-kinh-tu-tam-va-phuoc-duc

Hạng mục:Kinh Tổng hợp

Thích Huệ Đăng dịch, Thích Nhật Từ biên tập. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống: http://chuagiacngo.com/k03-kinh-vu-lan-bao-hieu

Hạng mục:Kinh Tổng hợp

Thích Nhật Từ soạn dịch. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống để nghe: http://chuagiacngo.com/k06-nghi-thuc-sam-hoi-sau-can-va-hong-danh

Hạng mục:Nghi thức

Thích Nhật Từ soạn dịch. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống: http://chuagiacngo.com/k02-kinh-loi-day-cuoi-cung-cua-duc-phat

Hạng mục:Kinh Tổng hợp

Thích Nhật Từ. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống để nghe: http://chuagiacngo.com/k16-nghi-thuc-phong-sanh

Hạng mục:Nghi thức

Thích Nhật Từ soạn dịch. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống để nghe: http://chuagiacngo.com/k12-nghi-thuc-le-xuat-gia

Hạng mục:Nghi thức

Thích Nhật Từ biên tập. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống để nghe: http://chuagiacngo.com/k04-nghi-thuc-dai-bi-thap-chu

Hạng mục:Nghi thức

Thích Nhật Từ biên soạn. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống để nghe: http://chuagiacngo.com/k05-nghi-thuc-phat-dan

Hạng mục:Nghi thức

Thích Nhật Từ soạn dịch. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống để nghe: http://chuagiacngo.com/k13-nghi-thuc-le-thanh-hon

Hạng mục:Nghi thức

Thích Nhật Từ soạn dịch. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống để nghe: http://chuagiacngo.com/k14-nghi-thuc-quy-y-tam-bao

Hạng mục:Nghi thức

Thích Nhật Từ soạn dịch. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống để nghe: http://chuagiacngo.com/k15-nghi-thuc-tung-niem

Hạng mục:Nghi thức

Thích Nhật Từ soạn dịch. Nghi thức Chúc tết nguyên đán thường được sử dụng trong đêm giao thừa tại các chùa Bắc tông, một mặt kỷ niệm ngày đản sanh của đức Phật Di Lặc từ biểu tượng hóa thân của Hòa thượng Bố Đại, mặt khác đây là sự thực tập năng lượng t ...

Hạng mục:Nghi thức

Thích Nhật Từ soạn dịch. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống để nghe: http://chuagiacngo.com/k18-nghi-thuc-vi-phat

Hạng mục:Nghi thức

Thích Nhật Từ soạn dịch. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống để nghe: http://chuagiacngo.com/k19-nghi-thuc-ho-chuong

Hạng mục:Nghi thức

Thích Nhật Từ soạn dịch. Nghi thức khuyến tu tập hợp 8 bản văn khuyến khích tu tập và hướng dẫn cách hành trì cho người xuất gia và tại gia. Các bản văn thuộc Phật giáo Nguyên thủy gồm có Kinh Chuyển pháp luân, Kinh Thực tập vô ngã, Kinh Bảy cách trừ kh ...

Hạng mục:Nghi thức

Thích Nhật Từ biên soạn. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống để nghe: http://chuagiacngo.com/k23-nghi-thuc-tri-chu-dai-bi-chu-duoc-va-niem-phat-di-da

Hạng mục:Nghi thức