Kinh Sách Nói & Video: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Mật Tông (zh. 密宗 mì-zōng) là từ gốc Hán dùng để gọi pháp môn bắt nguồn từ sự kết hợp giữa Ấn Độ giáo và Phật giáo Đại thừa, được hình thành vào khoảng thế kỷ 5,6 tại Ấn Độ. Mật Tông lại chia thành hai phái: Chân ngôn thừa (Mantrayàna) và Kim cương thừa (V ...

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia. Kim cương thừa (zh. 金剛乘, sa. vajrayāna) là tên gọi của một trường phái Phật giáo xuất hiện trong khoảng thế kỉ thứ 5, 6 tại Bắc Ấn Độ. Kim cương thừa bắt nguồn từ Đại thừa (sa. mahāyāna) và được truyền qua Tây Tạng, Trung ...

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia. Chân ngôn (zh. zhēnyán 真言, sa. mantra, ja. shingon) hoặc Chân âm, phiên âm sang tiếng Hán là Mạn-đát-la (zh. 曼怛羅), các cách dịch ý khác là Chú (咒), Minh (明), Thần chú (神咒), Mật ngôn (密言), Mật ngữ (密語), Mật hiệu (密號), cũng ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). A- Dẫn nhập Mật tông là một trong những tông phái của Phật giáo, xuất phát từ Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ VII, rồi sau đó được truyền bá sang Trung Hoa, Nhật Bản... và đặc biệt là phát triển mạnh mẽ ở Tây Tạng. ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). 1- Đôi nét về ý nghĩa và lịch sử của Kim cương thừa Kim cương thừa (Vajrayana), còn gọi là Mật thừa, cũng như mọi tông phái khác của Phật giáo, đều nhắm đến mục đích đạt đến trọn vẹn Phật tánh để thành Phật. Có ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). A- Dẫn nhập Tu thiền là thực hiện theo nguồn gốc của đạo Phật. Vì xưa kia, Đức Phật tọa thiền suốt bốn mươi chín ngày đêm dưới cội bồ đề mới được giác ngộ thành Phật. Chúng ta là Tăng Ni, Phật tử học giáo lý củ ...

Hạng mục: THIỀN

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). A- Dẫn nhập Tịnh độ là một trong những pháp môn tu tập phổ biến đối với người Phật tử tại nhiều nước như Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam. Giáo nghĩa Tịnh độ tông thuộc hệ tư tưởng Đại thừa và xuất hiện vào thời k ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). I. Lịch sử kinh Hoa Nghiêm 1- Khái niệm về lịch sử kinh Hoa Nghiêm Về mặt học thuật, chúng ta học lịch sử phần lớn căn cứ vào dữ liệu mà người trước đã ghi lại để đánh giá. Nhưng đứng ở lãnh vực tôn giáo để qu ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Ba Phần II - Bài 6 Giới thiệu Pháp Hoa Tông HT Thích Trí Quảng Pháp Hoa tông còn được gọi là Thiên Thai tông. Thiên Thai là tên của hòn núi ở Thai Ch ...

Hạng mục: PHẬT HỌC

Mật Tông, trước nhất không do Đức Phật dạy. Mật Tông có mặt sớm nhất 300 năm sau khi Đức Phật qua đời. Mật Tông là một tông phái Phật giáo ảnh hưởng từ Bà La Môn giáo nay được gọi là Ấn Độ giáo. Mật Tông sử dụng các ấn tướng tức là những điệu bộ của bàn t ...

Đã có quá nhiều bài trên các trang mạng nói đến chính giáo và tà giáo. Đứng góc độ nào để phân biệt chính và tà? Trước khi đi vào vấn đề, cần có một điểm chung khi tham gia vào vấn đề phân tích. Nếu cứ mạnh ai nấy bảo lưu ý riêng, không đồng nhất điểm ...

Hạng mục: PHẬT HỌC
Đức Phật và Phật Pháp (Narada; Phạm Kim Khánh dịch)

Tác giả: Narada Maha Thera.Phạm Kim Khánh dịch. Thực hiện sách giấy: Thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy.Ấn tống: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) Là một tác phẩm trên cả tuyệt vời. Tác giả, ngài Narada Maha Thera (1898 – 1983), người Sri Lanka, xuất gia n ...

Nguyên tác: Buddhism In A Nutshell.Tác giả Narada Thera.HT. Thích Trí Chơn dịch. Với những ai mới bắt đầu tìm hiểu đạo Phật, Phật giáo yếu lược được xem là quyển sổ tay giới thiệu khá đầy đủ về Phật giáo. Nội dung của quyển sách này chủ yếu khắc họa về c ...

Hạng mục: SÁCH NÓI

Basic Buddhist Doctrines. Ông Thiện Phúc Trần Ngọc đã thu thập và diễn tả trong bộ sách này những giáo thuyết Phật Giáo được biết như là một tôn giáo được nhiều người chú ý nhiều nhất trên thế giới ngày nay. Trong gần hai thập niên ông đã dày công học hỏ ...

Hạng mục: PHẬT HỌC
Sách nói: Lời Phật dạy về sự Hòa Hợp trong Cộng đồng và Xã hội - Hợp Tuyển từ Kinh Tạng Pāli (Nguyên Nhật Trần Như Mai) - Chương VIII-X

Nguyên tác: In The Buddhas Words - An Anthology of Discources from the Pali Canon.Tác giả: Bhikkhu Bodhi (2016).Dịch giả: Nguyên Nhật Trần Như Mai (2018). Nghe đọc Sách nói: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) thực hiệnGiọng đọc: Giang Ngọc.  * Xin Lưu ...

Hạng mục: PHẬT HỌC

Nguyên tác: Pāli Primer Compiled by Lily de Silva, M.A., Ph.D. University of Peradeniya, Sri Lanka. Tỳ kheo Giác Hạnh (Dhamma-dhara) chuyển dịch. Cuốn sách Pāli Căn Bản này được soạn bởi nữ giáo sư Lily de Silva người Sri Lanka thuộc phân khoa nghiên c ...

Lời Phật dạy trong Kinh tạng Nikàya là kết tập những bài viết trong mục Lời Phật dạy được đăng tải hàng tuần trên báo Giác Ngộ. Lời Phật dạy được thiết lập nhằm giới thiệu những lời dạy của Thế Tôn trong Kinh tạng Nikàya một cách ngắn gọn, nguyên thủy, dễ ...

Lời Phật dạy trong Kinh tạng Nikàya là kết tập những bài viết trong mục Lời Phật dạy được đăng tải hàng tuần trên báo Giác Ngộ. Lời Phật dạy được thiết lập nhằm giới thiệu những lời dạy của Thế Tôn trong Kinh tạng Nikàya một cách ngắn gọn, nguyên thủy, dễ ...

Hạng mục: SÁCH NÓI

Nguyên tác: Visuddhimagga.Luận sư Bhadantacariya Buddhaghosa.Chuyển dịch từ Pàli sang Anh ngữ: The Path of Purification (Trưởng lão Nanamoli).Chuyển dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ: Thích Nữ Trí Hải. Bản Thanh Tịnh Ðạo được sư cô Trí Hải dịch từ bản The Pa ...

Hạng mục:Luận Nam Truyền

Tác giả: John Bullitt. Việt dịch: Minh Hạnh và Nguyễn Văn Hòa. Xem thêm & nguồn: http://www.phapluan.net/dieuphap/access_to_insight/LearningThePaliLanguage.htm