TỪ ĐIỂN: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Phần tra cứu này được thực hiện với các nguồn tư liệu chính sau đây: • Từ điển Đạo Uyển • Rộng mở tâm hồn • Từ điển Phật Quang • Từ điển Phật học Tinh tuyển • Từ điển Phật học Anh-Hán-Việt • Từ điển Phật học Việt-Anh - Thiện Phúc • Từ điển Phật học Việt-A ...

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/tu-dien_thuat-ngu_none_rong-mo-tam-hon.html

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/tu-dien_da-ngon-ngu_none_rong-mo-tam-hon.html

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/tu-dien_han-viet_none_rong-mo-tam-hon.html

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/tu-dien_phat-quang_none_rong-mo-tam-hon.html

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/tu-dien_tieng-viet_none_rong-mo-tam-hon.html

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

A Dictionary of Chinese Buddhist Terms William Edward Soothill and Lewis Hodous & Digital Dictionary of Buddhism A. Charles Muller Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/tu-dien_han-anh_none_rong-mo-tam-hon.html

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/tu-dien_phan-anh_none_rong-mo-tam-hon.html

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/tu-dien_tinh-tuyen_none_rong-mo-tam-hon.html

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/tu-dien_thieu-chuu_none_rong-mo-tam-hon.html

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Dựa theo: "Concise Pāli-English Dictionary" của A.P. Buddhadatta Mahāthera, Colombo (1968). Namoṭassa Bhagavaṭo Arahaṭo Sammāsambuddhassa. Xin thành kính đến Đức Thế Tôn, Ngài là bậc Ứng Cúng, là bậc Chánh Biến Tri. Quyển Từ điển Pāli-Việt này bần tăng ...

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Xem thêm & nguồn: http://vietheravada.net/tudien/paliviet.htm https://booktranslating.wordpress.com/2010/07/07/t%E1%BB%AB-di%E1%BB%83n-pali-vi%E1%BB%87t-t%E1%BB%B3-kheo-t%E1%BB%8Bnh-s%E1%BB%B1/

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Phạn ngữ hay Pāli ngữ là một ngôn ngữ cổ. Ngày xưa, khi Đức Thế Tôn còn hiện tiền, Ngài đã dùng chính ngôn ngữ này để truyền bá Giáo Pháp, vì đây là một ngôn ngữ bình dân, phổ thông trong mọi tầng lớp xã hội. Ngày nay, Phạn ngữ Pāli không còn được dùng ph ...

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Đây không phải là bộ Tự Điển Anh-Việt Việt-Anh bình thường, đây cũng không phải là Toàn Tập Thuật Ngữ Thiền. Đây chỉ là một bộ sách nhỏ gồm những từ ngữ Thiền và Phật giáo căn bản, hay những từ thường hay gặp trong những bài thuyết giảng về Thiền, với hy ...

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

PHẬT QUANG ĐẠI TỪ ĐIỂN trọn bộ 8 tập dày gần 10 ngàn trang do Sa môn Thích Quảng Độ dịch, trong đó có phần index ngoại văn mà các bộ in trước đây chưa có. Sách được xuất bản và phát hành lần đầu tiên tại Việt Nam do nhà xuất bản Phương Đông và nhà sách Vă ...

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/p10a19022/tu-dien-hu-tu-han-ngu https://thuvienhoasen.org/images/file/nyAfk51G0QgQALsf/tu-dien-hu-tu.pdf

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Thiền tông – Căn cứ vào lịch sử hình thành và phát triển, bằng vào rất nhiều truyền thuyết sinh động và thiền ngữ kì dị tuyệt vời, cộng với ảnh hưởng dài lâu sâu sắc đối với văn hóa Đông phương, cùng sự xâm nhập không ngừng của nó vào nền văn hóa Tây phươ ...

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/p10a19017/buddhist-chinese-sanskrit-dictionary https://thuvienhoasen.org/images/file/smnEWp1G0QgQAIx5/buddhist-chinese-sanskrit-dictionary.pdf

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Ban biên dịch Đạo Uyển:Chân Nguyên, Nguyễn Tường Bách, Thích Nhuận Châu. Kĩ thuật vi tính: Chân Nguyên, Nguyễn Tấn Việt, Nguyễn Trần Quý. Tổng biên tập: Chân Nguyên. Đức Phật và giáo pháp của Ngài đã xuất hiện hơn 2500 năm, những lời dạy ngàn vàng của ...

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

HT Thích Trí Thủ chủ trương. Lê Mạnh Thát chủ biên. Phật giáo truyền vào nước ta đã hai nghìn năm, được nhân dân ta tiếp thu và vận dụng vào đời sống của dân tộc mình. Cho nên nói đến văn minh văn hoá Việt nam, mà không kể đến vai trò Phật giáo là một th ...

Hạng mục: TỪ ĐIỂN