Tạng Kinh Nam Truyền (Pāli)

Dịch giả: Hòa thượng Thích Minh Châu. Tóm tắt & chú giải: Ni sư Thích Nữ Trí Hải. Bản Anh ngữ tóm tắt: Hòa thượng Nanamoli. Trung Bộ Kinh là một trong năm bộ kinh của Kinh Tạng, gọi là Trung Bộ vì mang hình thức trung bình, đó là những pháp thoại mà ...

Chúng tôi, hàng môn đệ của Hòa thượng thượng Minh hạ Châu, xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả một tác phẩm nữa của Hòa thượng mà chúng tôi vừa sưu tập: “Tóm Tắt Kinh Trung Bộ”.Tập sách có khoảng 400 trang nhưng quá trình hình thành nó lại là một s ...

Xem thêm & nguồn: https://www.budsas.org/uni/u-kinh-tieugiang/tgtb00.htm https://phapthihoi.org/kinh/Ebooks/Dai-Tang-Kinh/Kinh-Nam-Tong/Trich-Giang-Kinh-Tieu-Bo-Nguyen-Tam-Tran-Phuong-Lan.pdf

Xem thêm & nguồn: https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg-idx.htm