PHẬT HỌC

Nguyên tác: Essential Summaries of Buddhist Teachings. Vào khoảng năm 2009, Thiện Phúc đã biên soạn bộ Phật Pháp Căn Bản, gồm 8 tập. Tuy nhiên, quả là rất khó đặc biệt là người tại gia với nhiều gia vụ đọc hay nghiên cứu một bộ sách với khoảng 6184 trang ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Một Phần II - Bài đọc thêm Phật giáo, đạo Giác ngộ HT Thích Trí Quảng Phật giáo có phải là một tôn giáo không? Có rất nhiều câu trả lời khẳng định cũ ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Một Phần II - Bài đọc thêm Phật giáo, Triết lý sống thời đại HT Thích Trí Quảng Ngày nay, nói đến Phật giáo, người ta thường xem như một tôn giáo nặng ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Ba Phần I - Bài 2 Phật Giáo: Thời kỳ từ Nhà nước Ðộc lập Vạn Xuân ra đời đến Vua Trần Nhân Tông Thích Tâm Hải Ðây là một thời kỳ đặc biệt của Phật gi ...

Ðạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ cho nên phần đông dân chúng nước ta là tín đồ Ðạo Phật. Dân chúng thường nói "Ðạo Phật là đạo của ông bà", hay "Nhà nào có đốt hương, đều là tín đồ đạo Phật cả...". Kể về số lượng thì tín đồ Phật Giáo ở Vi ...

Cư sĩ Thiện Nhân soạn.Đại sư Thái Hư giám định.Nguyễn Khuê biên dịch. Sách Sơ đẳng Phật học giao khoa thư  bằng Hán văn do Cư sĩ Thiện Nhân biên soạn, Đại sư Thái Hư giám định, thường được đem giảng dạy ở các chùa, các trường Phật học, vừa như một giáo t ...

Basic Buddhist Doctrines. Ông Thiện Phúc Trần Ngọc đã thu thập và diễn tả trong bộ sách này những giáo thuyết Phật Giáo được biết như là một tôn giáo được nhiều người chú ý nhiều nhất trên thế giới ngày nay. Trong gần hai thập niên ông đã dày công học hỏ ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Một Phần I - Bài đọc thêm Quan niệm về Ðạo Phật sau khi Phật Thích Ca nhập diệt HT Thích Trí Quảng Ðức Phật Thích Ca hiện thân trên cuộc đời, mang th ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Bốn Phần III - Bài 4 QUAN NIỆM VỀ ÐỨC PHẬT TRONG LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM Thích Tâm Hải Trong bối cảnh rối ren về tư tưởng và xã hội ở thế kỷ thứ VI ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Bốn Phần III - Bài 8 QUY ƯỚC TRÍCH DẪN TAM TẠNG KINH ÐIỂN NGUYÊN THỦY Thảo Hiền Sucitto Trong nhiều năm qua, tác giả các sách báo Phật giáo thường dùn ...

Sách nói: Hợp Tuyển lời Phật dạy từ Kinh Tạng Pāli (Bodhi; Nguyên Nhật Trần Như Mai dịch)

Nguyên tác: In the Buddha's Words - An Anthology of Discourses from the Pāli Canon.Tác giả: Bhikkhu Bodhi (2005).Dịch giả: Nguyên Nhật Trần Như Mai (2015). Nghe đọc Sách nói: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) thực hiện.Giọng đọc: Giang Ngọc.  * Xin Lư ...

Sách nói: Lời Phật dạy về sự Hòa Hợp trong Cộng đồng và Xã hội - Hợp Tuyển từ Kinh Tạng Pāli (Bodhi; Nguyên Nhật Trần Như Mai dịch)

Nguyên tác: In The Buddhas Words - An Anthology of Discources from the Pali Canon.Tác giả: Bhikkhu Bodhi (2016).Dịch giả: Nguyên Nhật Trần Như Mai (2018). Nghe đọc Sách nói: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) thực hiệnGiọng đọc: Giang Ngọc.  * Xin Lưu ...

Sách nói: Lời Phật dạy về sự Hòa Hợp trong Cộng đồng và Xã hội - Hợp Tuyển từ Kinh Tạng Pāli (Nguyên Nhật Trần Như Mai) - Chương I-VII

Nguyên tác: In The Buddhas Words - An Anthology of Discources from the Pali Canon.Tác giả: Bhikkhu Bodhi (2016).Dịch giả: Nguyên Nhật Trần Như Mai (2018). Nghe đọc Sách nói: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) thực hiệnGiọng đọc: Giang Ngọc.  * Xin Lưu ...

Sách nói: Lời Phật dạy về sự Hòa Hợp trong Cộng đồng và Xã hội - Hợp Tuyển từ Kinh Tạng Pāli (Nguyên Nhật Trần Như Mai) - Chương VIII-X

Nguyên tác: In The Buddhas Words - An Anthology of Discources from the Pali Canon.Tác giả: Bhikkhu Bodhi (2016).Dịch giả: Nguyên Nhật Trần Như Mai (2018). Nghe đọc Sách nói: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) thực hiệnGiọng đọc: Giang Ngọc.  * Xin Lưu ...