Nghe tài liệu Word của bạn tự đọc (tiếng Việt & nhiều ngôn ngữ khác)
off-line, không cần internet, 
không cần WiFi.

Word cho Microsoft 365, Word cho Microsoft 365 dành cho máy Mac, Word cho web, Word 2021, Word 2021 cho Mac, Word 2019, Word 2019 cho Mac, Word 2016, Word 2016 cho Mac, Word 2013, Word cho iPad, Word Web App, Word cho iPhone, Word 2010, Word cho Mac 2011.
 
Có nhiều lý do để nghe một tài liệu, chẳng hạn như soát lỗi, đa nhiệm, hoặc hiểu và học hỏi nhiều hơn. Word giúp dễ nghe hơn bằng cách sử dụng khả năng chuyển văn bản sang tiếng nói (TTS) của thiết bị để phát lại văn bản đã viết dưới dạng các từ đã nói.
  
Xem thêm, hướng dẫn & nguồn:

Listen to your Word documents

Word for Microsoft 365, Word for Microsoft 365 for Mac, Word for the web, Word 2021, Word 2021 for Mac, Word 2019, Word 2019 for Mac, Word 2016, Word 2016 for Mac, Word 2013, Word for iPad, Word Web App, Word for iPhone, Word 2010, Word for Mac 2011.
 
There are many reasons to listen to a document, such as proofreading, multitasking, or increased comprehension and learning. Word makes listening possible by using the text-to-speech (TTS) ability of your device to play back written text as spoken words.