Mười Đại Đệ Tử của Đức Phật: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp SưViệt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ LụcHiệu đính: Nữ Cư Sĩ Tịnh Kiên Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. Lịch sử Phật Giáo bắt đầu với đức Giáo chủ, Phật Thích Ca Mâu Ni, đản sin ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. (Vị thượng thủ có trí tuệ siêu việt nhất). 1.- TRƯỚC VÀ SAU KHI RA Đ ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. (Vị thượng thủ có thần thông quảng đại nhất) 1.- NGƯỜI HẦU CẬN BUỔI ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. (Vị giảng sư tài giỏi nhất) 1.- NGƯỜI ĐẦY ẮP TÌNH THƯƠNG: Đối với đệ tử Phật, việc tu học để thoát li sinh tử cố nhiên là quan trọn ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. (Thể nhập diệu lí “KHÔNG” hơn ai hết). 1.- ĐIỀM ĐẠI CÁT CỦA BÉ KHÔNG ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. (Vị luận sư lỗi lạc nhất). 1.- THI ĐUA DIỄN THUYẾT VỚI ANH: Tại t ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. (Vị trưởng lão tu khổ hạnh mẫu mực nhất). 1.- VĨ NHÂN RA ĐỜI NƠI GỐC ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư.Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư Sĩ Tịnh Kiên Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. (Mắt trời thấy suốt, không gì chướng ngại). Trong 16 vị A La Hán được ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. (Vị luật sư mô phạm và uy tín nhất). 1.- XUẤT THÂN TỪ GIAI CẤP NÔ LỆ ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư.Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư Sĩ Tịnh Kiên Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. (Vị thượng thủ nghe nhiều nhớ kĩ nhất) 1.- NHÂN DUYÊN XUẤT GIA: Khi ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. (Oai nghi tế hạnh bậc nhất tăng đoàn). 1.- CẬU BÉ HẠNH PHÚC NHẤT THẾ ...

Dịch giả Nguyên tác Anh ngữ: Ni sư Ayya Khema (dịch từ Ðức ngữ của Tác giả: Hellmuth Hecker). Việt ngữ: Nguyễn Ðiều soạn dịch (1991). Trong Phật giáo có rất nhiều vị đại tông đồ rất đáng cho hậu thế noi gương. Một trong những vị đại tông đồ ấy là Thánh T ...

Nguyên tác Anh ngữ: Father of the Sangha.Tác giả: Hellmuth Hecker.Diễn dịch: Nguyễn Ðiều (1992). Lúc còn tại thế, đức Phật đã có năm đại đệ tử thượng hạng là Ðại Ca Diếp (Mahà Kassapa), Xá Lợi Phất (Sàrìputta), Mục Kiền Liên (Mahà Moggallàna), A Nậu Lâu ...

Ðức ngữ: Hellmuth Hecker. Anh ngữ: Nyanaponika. Việt ngữ: Nguyễn Ðiều (1993). Như chúng ta đã biết: Ðức Phật có năm thượng thủ đại Tôn đồ, sắp theo thứ tự là: Ðại Ca Diếp (Mahà Kassapa). 2. Xá Lợi Phất (Sàrìputta). 3. Ðại Mục Kiền Liên (Mahà Moggallàn ...

Tác giả: Hellmuth Hecker.Dịch Việt: Nguyễn Ðiều (1988). Từ lâu, tôi hằng tâm nguyện được dịp phiên dịch hay biên soạn lịch sử của những Ðại Tông Ðồ Ðức Phật, nhất là các ngài Xá Lợi Phất (Sàriputta), Mục Kiền Liên (Màhà Moggallàna), A Nan (Ananda) Ca Diế ...

Soạn Giả: Nyanaponika Thera. Dịch Giả: Nguyễn Ðiều. Trong tủ sách Phật giáo, chúng ta hằng tìm thấy không biết bao nhiêu những cuốn sách nói về đức Phật hoặc chung quanh các lời dạy, những giáo thuyết của Ngài. Tuy nhiên, quả vị của một đấng Phật Tổ lại ...

Truyện Tranh: Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca (Lý Thái Thuận & Trương Quân)

Lời: Lý Thái ThuậnTranh: Trương Quân (Chịu trách nhiệm) Thực hiện sách giấy: Trung Tâm Nghiên Cứu Phật Giáo Việt Nam.Ấn tống: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) Trong lúc còn trụ thế, Đức Phật có 10 đệ tử rất xuất sắc. Thuở đó, Phật đã khen mỗi vị giỏi n ...

Mục Kiền Liên là đại đệ tử "Thần Thông đệ nhất". Lời: Lý Thái ThuậnTranh: Trương Quân (Chịu trách nhiệm) Thực hiện sách giấy: Trung Tâm Nghiên Cứu Phật Giáo Việt Nam.Ấn tống: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) Trong lúc còn trụ thế, Đức Phật có 10 đệ tử ...

A Na Luật là đại đệ tử "Thiên Nhãn đệ nhất". Lời: Lý Thái ThuậnTranh: Trương Quân (Chịu trách nhiệm) Thực hiện sách giấy: Trung Tâm Nghiên Cứu Phật Giáo Việt Nam.Ấn tống: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) Trong lúc còn trụ thế, Đức Phật có 10 đệ tử rất ...

Phú Lâu Na là đại đệ tử "Thuyết Pháp đệ nhất". Lời: Lý Thái ThuậnTranh: Trương Quân (Chịu trách nhiệm) Thực hiện sách giấy: Trung Tâm Nghiên Cứu Phật Giáo Việt Nam.Ấn tống: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) Trong lúc còn trụ thế, Đức Phật có 10 đệ tử r ...