Kinh Sách Nói & Video: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam). 000. Phần Mở Đầu001. Ch1 - Một Pháp - I. Phẩm Sắc (Rūpādivagga)002. Ch1 - Một Pháp - II. Phẩm Đoạn Trừ Triền Cái (Nīvaraṇappahānavagga)003. Ch1 - Một Pháp - III. Phẩm Khó Sử Dụng (Akammani ...

Phiên bản mới nhất, năm 2020 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 001. Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mūlapariyāya Sutta)002. Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc (Sabbāsava Sutta)003. Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadāyāda Sutta)004. Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm (Bhayabherava Sutta ...

Phiên bản mới nhất, năm 2020 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 00. Phần Mở Đầu01. Kinh Phạm võng (Brahmajāla Sutta)02. Kinh Sa môn quả (Sāmaññaphala Sutta)03. Kinh Ambaṭṭha (A ma trú) (Ambaṭṭha Sutta)04. Kinh Chủng Ðức (Soṇaḍaṇḍa Sutta)05. Kinh Cứu l ...

Phiên bản mới nhất, năm 2020 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 00. Phần Mở Đầu01. Tương Ưng Chư Thiên (Devatā Saṃyutta)02. Tương Ưng Thiên Tử (Devaputta Saṃyutta)03. Tương Ưng Kosala (Kosala Saṃyutta)04. Tương Ưng Ác Ma (Māra Saṃyutta)05. Tương Ưn ...

Kinh Tiểu Bộ - Tập 1: Tiểu Tụng, Pháp Cú, Kinh Phật Tự Thuyết, Kinh Phật Thuyết Như Vậy, Kinh Tập, Chuyện Thiên Cung, Chuyện Ngạ Quỷ, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ; Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 01. TIỂU TỤNG ...

Hạng mục: NGHE ĐỌC KINH

Kinh Tiểu Bộ - Tập 2: Chuyện Tiền Thân (Jātaka); Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 10.1 CHUYỆN TIỀN THÂN (Jātaka) - Chương I - Một Kệ (Ekanipāta) - (1-150)10.2 CHUYỆN TIỀN THÂN (Jātaka) - Chương II - Hai Kệ (Dukanipāta) ...

Hạng mục: NGHE ĐỌC KINH

Kinh Tiểu Bộ - Tập 3: Chuyện Tiền Thân (Jātaka);  Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 10.10 CHUYỆN TIỀN THÂN (Jātaka) - Chương X - Mười Kệ (Dasanipāta) - (439-454)10.11 CHUYỆN TIỀN THÂN (Jātaka) - Chương XI - Mười Một Kệ ...

Hạng mục: NGHE ĐỌC KINH

Kinh Tiểu Bộ - Tập 5: Thánh Nhân Ký Sự - Phật Sử - Hạnh Tạng - Milinda Vấn Đạo; Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 13. THÁNH NHÂN KÝ SỰ (Apadāna)13.1 THÁNH NHÂN KÝ SỰ (Apadāna) - Trích Lời Giới Thiệu Của Dịch Giả13.2 THÁ ...

Hạng mục: NGHE ĐỌC KINH

Kinh Tiểu Bộ - Tập 4: Diễn Giải (Niddesa) - Phân Tích Đạo (Paṭisambhidāmagga); Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 11.A1 ĐẠI DIỄN GIẢI (Mahāniddesapāḷi) - 1. Diễn Giải Kinh Về Dục11.A10 ĐẠI DIỄN GIẢI (Mahāniddesapāḷi) - 1 ...

Hạng mục: NGHE ĐỌC KINH

Kinh Tiểu Bộ - Tập 1: Tiểu Tụng, Pháp Cú, Kinh Phật Tự Thuyết, Kinh Phật Thuyết Như Vậy, Kinh Tập, Chuyện Thiên Cung, Chuyện Ngạ Quỷ, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ; Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 01. TIỂU TỤNG ...

Kinh Tiểu Bộ - Tập 2: Chuyện Tiền Thân (Jātaka); Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 10.1 CHUYỆN TIỀN THÂN (Jātaka) - Chương I - Một Kệ (Ekanipāta) - (1-150)10.2 CHUYỆN TIỀN THÂN (Jātaka) - Chương II - Hai Kệ (Dukanipāta) ...

Kinh Tiểu Bộ - Tập 3: Chuyện Tiền Thân (Jātaka);  Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 10.10 CHUYỆN TIỀN THÂN (Jātaka) - Chương X - Mười Kệ (Dasanipāta) - (439-454)10.11 CHUYỆN TIỀN THÂN (Jātaka) - Chương XI - Mười Một Kệ ...

Kinh Tiểu Bộ - Tập 4: Diễn Giải (Niddesa) - Phân Tích Đạo (Paṭisambhidāmagga); Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 11.A1 ĐẠI DIỄN GIẢI (Mahāniddesapāḷi) - 1. Diễn Giải Kinh Về Dục11.A10 ĐẠI DIỄN GIẢI (Mahāniddesapāḷi) - 1 ...

Kinh Tiểu Bộ - Tập 5: Thánh Nhân Ký Sự - Phật Sử - Hạnh Tạng - Milinda Vấn Đạo; Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 13. THÁNH NHÂN KÝ SỰ (Apadāna)13.1 THÁNH NHÂN KÝ SỰ (Apadāna) - Trích Lời Giới Thiệu Của Dịch Giả13.2 THÁ ...

Nguyên tác: Video "Practicing Lay Buddhists".Pháp thoại tại Tây Úc, 22-10-201. Ajahn Brahmali explains the importance of lay Buddhists, how they interact with the monastic community and how they can ideally practice Buddhism.Recorded at Dhammaloka Buddhi ...

Hạng mục: NẾP SỐNG ĐẠO

Thời gian gần đây, lướt qua một số trang mạng thấy có một số bài viết bàn về việc “Có thể coi đi tu là một nghề hay không?”, trong đó, có nhiều ý kiến bình luận khác nhau xoay quanh vấn đề này. Vậy tại sao lại có sự tranh luận như vậy? 1. Đối với những n ...

Hạng mục: NẾP SỐNG ĐẠO

Ngôi mộ cỏ đơn sơ của ngài Thanh Bích hay lời dạy “đừng xây tháp cho thầy” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh… đã trở thành hình ảnh và “tâm thư” lay động lòng người. Đầu tháng 2/2023, Phật giáo thế giới đã cung tiễn một Đại sư trong lễ tang được tổ chức đơn ...

Hạng mục: NẾP SỐNG ĐẠO

Môn học dành cho học viên Cử nhân khoa Đào tạo từ xa của Học Viện Phật Giáo VN - tại Tp HCM: Đọc Giáo Trình, Tài Liệu Tham Khảo,Hoặc Xem Video bài giảng (trên Youtube), hay Nghe file Âm Thanh bài giảng (mp3). Nguồn: Khóa VI: https://www.vbu.edu.vn/el ...

Môn học dành cho học viên Cử nhân khoa Đào tạo từ xa của Học Viện Phật Giáo VN - tại Tp HCM: Đọc Giáo Trình, Tài Liệu Tham Khảo,Hoặc Xem Video bài giảng (trên Youtube), hay Nghe file Âm Thanh bài giảng (mp3). Nguồn: Khóa VII: https://www.vbu.edu.vn/e ...

Người thực hiện: Chơn Tín Toàn (Pháp danh của Nữ cư sĩ Võ Ngọc Phượng).   001. Ác kiến 002. Ác Ma 003. Ác Pháp 004. Ác tỷ kheo 005. Ái 006. A-la-hán 007. Anathapindika 008. A-tu-la 009. Ba mươi bảy bồ đề phần 010. Bậc A-La-Hán 011. Bậc Bất Lai ...